قصد از راه‌اندازی این وبلاگ، انتشار تجربیات و دانش بدست آمده از سال‌ها تلاشِ محمد چراغی در عرصه تولید داخلی و صنعت خودرویی کشور است که به صورت یادداشت‌هایی کوتاه در این وبلاگ منتشر خواهد شد.